Signer og vis støtte til samtykkelov!

Signer og vis støtte til samtykkelov! Gå inn på https://medisinereforsamtykke.no/

I dag, 10. desember, er menneskerettighetsdagen. Til tross for at menneskerettighetssituasjonen i Norge jevnt over er god, har FNs menneskerettighetskomité gjentatte ganger uttrykt bekymring for den høye forekomsten av voldtekt her i landet. En av anbefalingene FN kommer med er at mangel på samtykke må legges til grunn for straffelovens definisjon av voldtekt. Per i dag regnes ikke seksuell omgang uten samtykke i seg selv som voldtekt etter norsk lov.     
En voldtekt er en alvorlig krenkelse av en persons integritet, og kan ha omfattende og langvarige konsekvenser for både fysisk og psykisk helse. Voldtekt er et folkehelseproblem, og det er viktig at dette tas på alvor. Vi kan ikke godta en situasjon hvor det er mer eller mindre straffefrihet for voldtekt, slik det er i Norge i dag. Som Medisinstudenter krever vi derfor at Norge følger etter Sverige og Danmark, og innfører samtykkelov.

Search for a Topic
Kategorier
Posted Recently
Submissions

Would you like to contribute as an editor or a writer to our blog? Let us know all the details about yourself and send us a message.

%d bloggere liker dette: