Om MSO Tromsø

cropped-mso_blc3a5Medisinernes seksualopplysning (MSO) Tromsø er en partipolitisk og religiøst uavhengig studentorganisasjon som tilbyr seksualundervisning for barne- og ungdomsskoleelever, russ og asylsøkere i hele Nord-Norge. Undervisningen dekker mange ulike aspekter ved seksualitet – alt fra anatomi og pubertetsutvikling til forelskelse og seksuelle overgrep. Våre undervisere har grundig opplæring i å snakke med ungdom om kropp og seksualitet. MSO Tromsø mottar driftstilskudd fra Helsedirektoratet og Troms Fylkeskommune.

Generell informasjon

MSO (Medisinernes Seksualopplysning) Tromsø er en partipolitisk og religiøst uavhengig studentorganisasjon drevet av medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. MSO ble opprettet i 1973 og finnes ved alle de fire medisinske fakultetene i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen.

MSO Tromsø driver hovedsakelig seksualundervisning for ungdom i alderen 12 – 19 år, samt på asylmottak og for mennesker med psykisk utviklingshemming. Målet til MSO er å redusere antallet uønskede graviditeter, hindre spredning av seksuelt overførbare infeksjoner og å jobbe for at ungdom skal få et positivt forhold til sin egen seksualitet og kropp. 
MSO Tromsø holder også faglige seminarer for studenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø i temaer som omhandler seksualitet og seksuell helse.
Besøk oss på vår Facebookside: http://www.facebook.no/msotromso eller på vår Instragram msotromso
Reklamer