Om MSO Tromsø

Rød logoMedisinernes seksualopplysning (MSO) Tromsø er en frivillig studentorganisasjon som tilbyr seksualundervisning for barne- og ungdomsskoleelever, russ og asylsøkere i hele Nord-Norge. Undervisningen dekker mange ulike aspekter ved seksualitet – alt fra anatomi og pubertetsutvikling til forelskelse og seksuelle overgrep. Våre undervisere har grundig opplæring i å snakke med ungdom om kropp og seksualitet. MSO Tromsø mottar driftstilskudd fra Helsedirektoratet og Troms Fylkeskommune.

Generell informasjon

Medisinernes Seksualopplysning (MSO) Tromsø er en frivillig studentorganisasjon drevet av medisin- og tannlegestudenter ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. MSO ble opprettet i 1974 og finnes ved alle de fire medisinske fakultetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.

MSO Tromsø driver hovedsakelig seksualundervisning for ungdom i alderen 12 – 19 år, så vel som på asylmottak og for mennesker med psykisk utviklingshemming. Målet til MSO er å redusere antallet uønskede graviditeter, hindre spredning av seksuelt overførbare infeksjoner og å jobbe for at ungdom skal få et positivt forhold til sin egen seksualitet og kropp. 
MSO Tromsø holder også faglige seminarer for studenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø i temaer som omhandler seksualitet og seksuell helse.
Besøk oss på vår Facebookside: http://www.facebook.no/msotromso eller på vår Instragram msotromso.
Reklamer